ติดต่อสอบถาม

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
มูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัย
ที่อยู่
๔๑๙ ถนนชาติพัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์
094-1878-868
เบอร์มือถือ
098-1566-492
เว็บไซต์
www.pathuma.or.th
แผนที่
edf40wrjww2ContactDetail:ContactDetail_Map